Kategorie:

Rozpoczęliśmy realizację projektu dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Projekt dot. budowy internetowej platformy informacyjno-komunikacyjnej. PIK powstaje jako część projektu Opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na obszarze Polski. Platforma będzie wspierać procesy związane z przygotowaniem oraz publikowaniem dokumentacji tworzonej na potrzeby projektu oraz stanowić jego wizytówkę. Docelowo PIK ma stanowić kompendium wiedzy na temat obszarów chronionych w Polsce.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz zakresie kontroli procesu inwestycyjnego.

Dodaj komentarz