Kategorie:

Żeby wlyjź, trza mieć taki dinks co się przikłodo do zomka. Jak pinknie to idzie otworzić. Jak ni, to trza wciś knefle z kodym abo knefel z dzwonkym. Możno Cie wtedy puszczom dziołchy co siedzom na widoku. Jak już wleziesz, to je banhof. Sam cie pokierujom tam kaj mosz iś.

Przi banhofie je haziel. Jak by cie przipilyło od sztresu, abo od czego innego to pamiyntej że jedyn je do synkow a drugi do dziołchow, cobyś se ostudy nie narobioł.  Zaroz kole niego je banka – dłogo izba kaj po połedniu fest glajzuje słońce. Siedzom tam nasze szpece od sprzedowanio, marketingu i kasy.

Jak pójdziesz dali kole banki, to bydzie familok. Tam je ekipa od Javy i PHP, a taki wielki łysy, to je od nich sztajger. Po drugij stronie siedzom frelki z HR. Sam się trza zgłosić jak się potrzebuje pomagiera, abo inksze sprawy sie mo do załatwienio.  Nikerzi godajom że to je nejpiykniyjszo izba, ale po cichu wom powiym, że w inkszych też je piyknie.

Dali je gruba, izba od BI, tam też od nich siedzi sztajger. Ale tak, żeby łonego nie widzieli, a żeby łon widzioł wszyskich, taki to je pieron. Naprzeciw gruby siedzom cysorze. Majom na wszisko łoko i wachujom żeby kofer z kasom się zgadzoł.  Zaroz kole nich je izba z larmym – nasza serwerownia. Jak by to brzinkło to je po nas. Mogom tam wlyjź yno adminy, bo inne dinksy do otwiyranio dzwiyrzi nie działajom. Jak jeszcze dali bydziesz szoł, to bydzie szola z murzinami z .NET, majom tam nonstop cima i ciongnie jak na dole w chodniku.  Sam też siedzi sztajger, ale tyn  to się zaś nie chce przyznać ze je sztajgrym. I jak to na dole, musi być dozór od synków z QA. Jak je szola, to musi być też sygnalista. Sam też je taki  szpec od Helpdesku. Sztyjc do niego dzwoniom i się pytają „Pomogecie?”, a on na to „Pomogymy”.

Zarozki kole szole, je bajzel od adminów, tam też moge wlyjź yno tyn kiery mo tyn dinks co zadziało. Jak sie mo problym z komputerym, to trza do nich przijś a oni pomogom.

Za rogym je parzok, kaj se idzie zrobić kawa ale też pojejś jakigo flapsa. Trocha dali je szisbuda kaj se idzie dychnoć i w co pograć. Kole tego som ańcliki od goroli.

Potym to już yno komorki do godanio som za zakryntym. I to je cołko nasza fyrma.

Dobrze się sam robi i fajne synki i dziołchy sam som. O swoja robota kożdy fest se dbo, to i klient też zadowolony że wszysko je zrobione tak jak on se forsztelowoł.

Autorzy: Krzysztof Studnik&Sebastian Rech

 

Dodaj komentarz