Logo-QlikW dniach 22 i 23 maja miała miejsce pierwsza w Polsce konferencja QlikJam – wydarzenie organizowane przez Qlik w Warszawie, które poprowadzili specjaliści z Qlik Poland. To jedno z najważniejszych spotkań osób zawodowo związanych z Qlik’iem, pozwalające na zapoznanie się z nowościami, wymianę poglądów, a także zdobycie większych kompetencji.  

Na początku spotkania prowadzący wyjaśnili, jakie korzyści płyną ze stosowania Map w QlikView, skupiając uwagę zarówno na rozwiązaniach płatnych, jak i darmowych. Na uwagę zasługiwał, bez wątpienia, występ Tomasza Chalowskiego, który to w rzeczowy sposób przedstawił najważniejsze aspekty wprowadzania mapy do QlikView.

Jak stworzyć projekt, który w przyszłości odniesie sukces? Na to pytanie odpowiedział Paweł Manowiecki – wskazując te aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas tworzenia prezentacji oraz grafik. Istotne są bowiem nie tylko prawidłowe skrypty i wyrażenia techniczne, ale także, albo nawet przede wszystkim – estetyka aplikacji.  Kolejnym punktem na liście okazał się QlikView Next, skrupulatnie przedstawiony przez Basa van Reeuwijka. Jego zdaniem Next winien być traktowany jako zupełnie nowy produkt, a nie uzupełnienie istniejącego już oprogramowania. Na zakończenie organizatorzy przygotowali wystąpienie specjalne, tyczące tematyki szczególnie problematycznej dla każdego, kto korzysta z QlikView – Architektury pod rozwiązanie. W ramach tej prezentacji uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z informacjami tyczącymi zależności między objętością danych w bazie a danych w pliku QlikView. Jak się okazuje, dużą trudność sprawia precyzyjne określenie przyszłego rozmiaru aplikacji – bez wcześniejszego utworzenia pliku z chociażby pewnej części danych klienta. Niemożliwym jest zatem oszacowanie wielkości aplikacji jeszcze zanim ją stworzymy.

Zwieńczeniem dnia pierwszego była wspólna kolacja. Jak się okazało, ekipa JCommerce to  nie tylko zespół profesjonalistów, ale także osób, które potrafią świetnie bawić się w swoim towarzystwie, oddzielając sprawy zawodowe od osobistych. Następnego dnia wszyscy skupili się jednak na sprawach natury technicznej – omówione zostały nowości w Direct Discovery 2.0.1 (wersja QlikView 11.20 SR7) oraz obecnie dostępnej technologii Direct Discovery 2.0 (QlikView 11.20 SR5). Na samym końcu poruszony został temat Performance Tuning. Radosław Korga pokazał kilka życiowych przykładów z rzeczywistych wdrożeń tego oprogramowania u klienta i wskazał, które sposoby są, jego zdaniem najlepsze.

Następna konferencja planowana jest już za rok. Miejmy nadzieję, że również panować na niej będzie dobra atmosfera, sprzyjająca wymianie wiedzy i poglądów między specjalistami z Qlik’a i jego partnerami, w tym właśnie JCommerce.

Dodaj komentarz