Pełni zachwytu i pękając z dumy informujemy, że podczas tegorocznego wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nasi specjaliści Business Inteligence święcili triumfy. W piątek 31 stycznia 2014 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii listy gratulacyjne wręczono Kasi i Adrianowi – za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta. Oprócz nich swoje dyplomy odebrali także Michał i Piotrek. Gratulujemy!

Wręczeniu dyplomów i wyróżnień towarzyszyły obchody pięciolecia wydziału, dzięki czemu nasze gwiazdy zaprezentowały się z należytą im pompą (zabacz galerię zdjęć).

Część oficjalną uroczystości, z typowym dla siebie wdziękiem, skradła Kasia. Dołączając do grona najlepszych absolwentów kierunku Informatyka i Ekonometria, tak oto podsumowała swoją edukacyjną przygodę:

Ukończenie studiów zagwarantowało nam pewien start w przyszłość. I chociaż za 10 lat pewnie wyrwani ze snu nie wyrecytujemy z pamięci założeń modelu ARMA, nie będziemy umieli wytłumaczyć, co to znaczy, że estymator jest asymptotycznie nieobciążony, albo odpowiedzieć na pytanie, czy wariancja estymatora regresyjnego jest rosnącą funkcją modułu współczynnika korelacji między cechami badaną i dodatkową, to nieistotne.  To nieistotne, ponieważ wychodząc dzisiaj przez drzwi tej sali, każdy z nas posiadać będzie pewien wszechstronny zasób wiedzy z zakresu informatyki, ekonomii i biznesu, wiedzę nabywaną przez lata studiów na naszej uczelni, wiedzę która daje mu olbrzymi potencjał. To, co zrobimy z tym potencjałem zależy tylko od nas, a ja wszystkim Wam życzę, żebyśmy wykorzystali go jak najlepiej.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów, a sobie gratulujemy tak zdolnych i utalentowanych pracowników. Cieszymy się, że jesteście z nami! 🙂

autor: Paweł

Dodaj komentarz