Współczesny rynek pracy jest niezwykle wymagający wobec absolwentów szkół wyższych, niejednokrotnie oczekiwania pracodawców są zupełnie inne w stosunku do tego co potrafią polscy studenci. Wychodząc naprzeciw wymaganiom pracodawców, Politechnika Śląska podjęła działania z zakresu współpracy nauki i biznesu.

W ramach tego projektu odbyło się posiedzenie Rady Programowej kierunku Informatyki Przemysłowej, przedstawiciele liderów branży IT w tym  JCommerce oraz reprezentanci świata nauki podjęli burzliwe rozmowy, w trakcie których wskazano kierunek rozwoju integracji nauki i biznesu. Celem spotkań jest również określenie zaleceń w kontekście modułów kształcenia na uczelniach, odbywania praktyk zawodowych oraz prowadzenia kół naukowych.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie JCommerce i Politechniki Śląskiej zaowocuje innowacyjnym podejściem do nauki, wiedza praktyczna studentów będzie nieustannie rozwijana, a dzięki temu wzrośnie atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Dodaj komentarz