Wszystko co dobre zawsze się kończy… To samo miało miejsce ze stażami, organizowanymi  w ramach projektu „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy”.

W ramach tego projektu, czworo studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach odbyło trzymiesięczny staż w działach Business Intelligence i .NET
w firmie JCommerce. Trzy miesiące przeleciały błyskawicznie, a trzech stażystów stało się pracownikami firmy.
W związku z zakończeniem programu stażowego, Uniwersytet Ekonomiczny zorganizował wczoraj konferencję podsumowującą. JCommerce reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie:  Robert Kała, Krzysiek Będkowski i Weronika Kaleta pod dowództwem Tomka Krupy. Podczas prezentacji firmy, Tomek opowiedział o jej historii, działalności, możliwości podjęcia praktyk, staży oraz pracy. Następnie każdy
z nas opowiedział krótko jak przebiegał staż, czego się nauczyliśmy i jak nam się
w firmie pracowało. Nasze wypowiedzi można podsumować w jednym zdaniu:

JStaż, to najlepsza okazja do nauki, rozwoju i zdobywania doświadczenia
we wspaniałej atmosferze, pośród fantastycznych ludzi
.

Dlatego, chociaż staż dobiegł końca, to współpraca z JCommerce trwa nadal,
a naszą pracę można nazwać informatyczną JPrzygodą!

Dodaj komentarz