JCommerce jako jedna z wiodącyh firm IT na Śląsku została zaproszona do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Politechnikę Śląską w Gliwicach – „Zostań Inżynierem Przyszłości”. W ramach projektu studenci  Wydziału  Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej będą mogli ubiegać się o miejsca stażowe w najlepszych JTeamch w działe JAVA, .NET, PHP, FrontEnd oraz Business Intelligence.

Projekt zakłada również realizację szeregu wykładów prowadzonych przez praktyków, szkoleń prowadzonych przez specjalsitów, których celem będzie wzmocnienie kompetencji miękkich u studentów oraz prelekcji z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 13 marca 2014 roku w jednej z najbardziej okazałych auli na  Wydziale  Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Podczas inauguracji zaprezentowaliśmy film promujący staże i praktyki w JCommerce, który został nagrodzony brawami przez studentów, a ponadto prezentacja została uzupełniona o kilka ważnych informacji związych z działalnościa JCommerce oraz standardami JStaży i JPraktyk. Już w wakacje okaże się, kto stanie się Inżynierem Przyszłości w JCommerce 🙂

Dodaj komentarz