Kategorie:

Na początku czerwca w siedzibie JCommerce odbyło się szkolenie z zakresu Java, FrontEnd i PHP – specjalnie dedykowane pracownikom HR i marketingu.

Pracujący w JCommerce specjaliści IT chętnie dzielą się swoją wiedzą z osobami reprezentującymi działy mniej techniczne. Tym razem teoretyczne wsparcie otrzymali od ToTo, senior JAVA developera, który w przeciągu kilku godzin zapoznał ich z podstawami Java, FrontEnd i PHP. Podczas szkolenia skupił się on na zróżnicowaniu języka znaczników HTML4 i HTML5, omówił właściwości CSS (Kaskadowego arkusza stylów) i zawartych w nim Framework’ów, takich jak Bootstrap i Pure. Poruszona została tematyka JavaSript, nadającego stronie HTML odpowiednie zachowanie – statyczne oraz dynamiczne, a także podstawowe różnice występujące między językiem skryptowym a kompilowanym. Dłuższe dygresje dotyczyły, m.in.: Framework’ów JQuery i MVC (różniących się między sobą zastosowaniem), systemów CMS takich jak Joomla i WordPress, formatów danych (JSon i XML), a także relacyjnych baz danych i NoSQL. Tym jednak, co wydaje się być najistotniejsze z punktu widzenia pracownika Human Resources, było przedstawienie profilu idealnego kandydata na stanowisko związane z konkretnym językiem programowania. Powinien on wykazywać się bardzo dobrą znajomością przynajmniej jednego framework’a MVC, JQuery, natywnego JavaScript’a, HTML5, CSS3 i PHP. W przypadku programistów Java/PHP mile jest także widziana wiedza z zakresów takich, jak obiektowość, transakcyjność, wzorce projektowe, działanie i architektura aplikacji webowej.

Wewnętrzne szkolenia sprawiają, że pracownicy HR w JCommerce są doskonale zorientowani w wymaganiach względem przyszłych pracowników. Kompetentni rekruterzy to niewątpliwy atut każdej firmy, która stawia przede wszystkim na rozwój. Przyjęte zostaną właśnie te osoby, które wraz z dotychczasowymi pracownikami stworzą zgrany zespół profesjonalistów.

Dodaj komentarz