W dniach 24-26.10.2011 w miejscowości Jachranka odbyła się Microsoft Partner Strategy Conference 2011, a ja miałem okazję aktywnie w niej uczestniczyć jako prelegent technologii Microsoft SQL Server 2012 (Denali). Wraz z Radosławem Łebkowskim z firmy Microsoft poprowadziliśmy sesję warsztatową „Budujemy platformę Self Service Business Intelligence – SQL Server Denali – Sharepoint – Office„, w trakcie której omówiliśmy najistotniejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji SQL Server oraz przedstawiliśmy możliwości wykorzystania tej technologii do budowy nowoczesnej platformy BI. Swoją sesję oparliśmy na wielu praktycznych przykładach, mających wykazać wszechstronność, wydajność oraz prostotę korzystania z m.in. takich narzędzi, jak PowerPivot v2, Report Builder oraz Power View. Po zakończeniu sesji odpowiadaliśmy na pytania szczegółowe partnerów oraz udzielaliśmy wskazówek w zakresie potencjalnych obszarów wykorzystania nowych technologii.

A teraz pora na trochę technikaliów:

PowerPivot w wersji Denali został znacznie rozwinięty i wzbogacony m.in. o następujące funkcje:

  • Widok diagramu – umożliwia wyświetlanie tabel w wizualnie zorganizowany sposób oraz łatwe dodawanie i zmienianie relacji i hierarchii,
  • Hierarchie – lista węzłów podrzędnych, które można tworzyć na podstawie kolumn i umieszczać w dowolnej kolejności na liście, ułatwiając użytkownikom klienta raportowania wybieranie typowych ścieżek danych i nawigowanie po nich,
  • Siatka miar – umożliwia wyświetlanie miar w postaci siatki oraz łatwe tworzenie i edytowanie miar oraz kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a także zarządzanie nimi w modelu,
  • Obsługa obiektów blob – obecnie można importować obrazy i obiekty blob; dane obiektu blob są automatycznie wykrywane i akceptowane jako typ danych binarnych,
  • Perspektywy – istnieje możliwość dodawania, edytowania, usuwania, kopiowania i wyświetlania perspektyw; perspektywy to warstwy metadanych umożliwiające śledzenie różnych wycinków (zestawów) danych; zazwyczaj definiowane są dla określonych grup użytkowników lub scenariuszy biznesowych i ułatwiają nawigowanie po dużych zestawach danych,
  • Kluczowe wskaźniki wydajności – tzw. wskaźnik KPI oparty jest na określonej mierze i służy do ułatwiania obliczania bieżącej wartości oraz stanu metryki,
  • Ustawienia tabeli dat – od tej pory tabelę można zdefiniować jako tabelę dat, co umożliwia korzystanie z funkcji filtrowania dat w programie Excel,

W nowej wersji programu Report Builder udostępniono natomiast możliwość eksportu raportów do formatów Word/Excel 2007-2010 (.xlsx, .docx). Wciąż mamy też do dyspozycji wiele opcji wizualizacji, takich jak mapy, wykresy przebiegu w czasie i paski danych, które ułatwiają uzyskanie nowej wiedzy wykraczającej poza to, czego można się dowiedzieć ze standardowych tabel i wykresów. Galeria składników Report Part umożliwia zwykłym użytkownikom samodzielne ponowne wykorzystywanie istniejących części raportu jako elementów konstrukcyjnych podczas tworzenia nowych raportów. Samo tworzenie zabiera bardzo niewiele czasu i odbywa się w sposób intuicyjny. Istnieje możliwość wykorzystania Report Buildera w trybie serwera. Umożliwia to o wiele szybsze przetwarzanie raportów dzięki buforowaniu zestawów danych na serwerze raportów podczas przechodzenia między trybami projektowania i podglądu.

W tym miejscu warto wspomnieć, że platforma Microsoft SQL Server jest częścią składową naszego autorskiego rozwiązania JBI – serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją tego produktu.

 

Dodaj komentarz