Cieszymy się, że kilka miesięcy naszej intensywnej pracy znalazło swój szczęśliwy finał. Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów BI oraz udziale naszych partnerów (SAP, Microsoft, Dell) stworzyliśmy rozwiązanie, które małym i średnim przedsiębiorstwom umożliwi dostęp do efektywnych i niezawodnych narzędzi klasy Business Intelligence.

Rozwiązanie JBI optymalizuje procesy raportowo-sprawozdawcze w firmie, umożliwiając sprawniejsze
i skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych. JBI dostępny jest w formie jednego zintegrowanego pakietu, ułatwiającego zakup, instalację i późniejszą obsługę. Jest to produkt preinstalowany i predefiniowany, który jest gotowy do pracy prosto z pudełka. Można początkowo zdecydować się na wdrożenie go w jednym dziale firmy, a w miarę wzrostu potrzeb użytkowników rozbudowywać go o kolejne dedykowane moduły. W pakiecie dostarczany jest predefiniowany zestaw kilkudziesięciu raportów i analiz dla kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (Sprzedaż/Dystrybucja oraz Finanse/Controlling).

Jako że posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy Business Intelligence, naszym wkładem w JBI było stworzenie unikalnego modelu danych JIntegrator, który został zaprojektowany w oparciu o doświadczenia pracy z klientami reprezentującymi różne branże, począwszy od małych firm po duże międzynarodowe korporacje. Model ten daje możliwość maksymalnego wykorzystania zastosowanych technologii przez użytkowników biznesowych.

Poniżej pozwolę sobie wymienić korzyści, jakie odniosą poszczególni użytkownicy w związku z korzystaniem z systemu JBI:

Kierownicy Sprzedaży i Marketingu:
– bieżąca kontrola realizacji planów sprzedaży oraz rentowności produktów dzięki zawsze aktualnym raportom i analizom,
– identyfikacja trendów sprzedaży i możliwość wyłonienia najlepiej rokujących klientów,
– prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych i ich wieloaspektowa analiza;

Zarząd i Menadżerowie:
– podejmowanie trafnych decyzji i wdrażanie planów strategicznych w oparciu o rzeczywiste dane,
– stały dostęp do skonsolidowanego widoku wskaźników KPI oraz korzystanie z kokpitów menadżerskich,
– uzyskanie niezbędnych informacji do optymalizacji wszelkich procesów i redukcji kosztów operacyjnych;

Główni Księgowi:
wiarygodne i rzetelne raporty finansowe zawsze o czasie,
– pełna kontrola płynności finansowej oraz “identyfikacja wąskich gardeł”,
– wieloaspektowa analiza kosztów z wykorzystaniem prognoz i scenariuszy finansowych

Pracownicy Działów IT:
integracja licznych danych pochodzących z różnych systemów, przy jednoczesnym zachowaniu ich spójności i wiarygodności,
– personalizowanie dostępu do informacji poprzez definiowanie profili i grup użytkowników,
– sprawne i szybkie wdrożenie systemu wzbogacone o pakiet indywidualnie dostosowanych szkoleń dla użytkowników.

By móc przekonać przyszłych klientów do korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu w swojej firmie platformy JBI, umożliwiamy bezpłatny dwutygodniowy dostęp testowy do narzędzia. W oparciu o spersonalizowane loginy pracownicy danej firmy będą mogli za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej samodzielnie przetestować predefiniowany zestaw raportów w obszarze analiz sprzedaży.

W przypadku zainteresowania dostępem do platformy, czy też wszelkich pytań, służymy chętnie pomocą. Prosimy pisać na jbi@jcommerce.pl

Dodaj komentarz