I stało się. Role się odwróciły. Ci, którzy kiedyś jako studenci walczyli dzielnie o wpis do indeksu, w pocie czoła uczyli się pilnie, a dodatkowo zdobywali praktyczne doświadczenie, aby móc pracować w najlepszej z najlepszych firm ;-), dzisiaj sami o tym zaliczeniu decydują. A konkretnie o zaliczeniu przedmiotu przez studentów Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Firma JCommerce, której renoma wśród śląskich szkół wyższych nieustannie wzrasta, wygrała ogłoszony przez uczelnię konkurs na przeprowadzenie zajęć, konsultacji i egzaminów z przedmiotu „Nowoczesne technologie programistyczne” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, na kierunku Informatyki Przemysłowej. Wyłonieni w rygorystycznym procesie rekrutacji JWykładowcy przygotowali konspekt zajęć, który musiał wygrać. 🙂 Głównym jego założeniem jest pokazanie i przećwiczenie ze studentami warsztatu zawodowego programisty, czyli tych narzędzi, bez których trudno się obejść w prawdziwym projekcie IT.

JWykładowcy to programiści Java lub PHP, którzy podczas zajęć w laboratorium zadbają o to, by student po ukończonych zajęciach znał takie zagadnienia jak Maven, Eclipse, Spring Framework, Jira, SVN, JPA, JSF. Zajęcia z JCommerce odbywają się w każdy piątek i potrwają do końca semestru zimowego.

Miło nam słyszeć, że zajęcia oceniane są przez samych studentów oraz władze uczelni bardzo pozytywnie, dlatego będziemy się starać by realizować kolejne JInicjatywy na Politechnice Śląskiej.

Dodaj komentarz