Kategorie:

W środę 7.12.2011 roku trzyosobowa delegacja JCommerce w składzie: Kasia Buchacz, Kasia Busse oraz Michał Noworyta, wyruszyła do Warszawy na konferencję organizowaną przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki
– „Od studenta do specjalisty Business Intelligence”.

Na konferencję wybrała się też pokaźnych rozmiarów reprezentacja studentów IV roku Informatyki i Ekonometrii
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponieważ zapewniono nam nocleg w hotelu w centrum Warszawy,
w przeddzień konferencji wszyscy razem wyruszyliśmy zwiedzić najważniejsze atrakcje w stolicy. Tutaj nieoceniony okazał się Michał – jego dobra znajomość planu miasta umożliwiła nam zobaczenie Pałacu Prezydenckiego, Warszawskiej Syrenki, Kolumny Zygmunta, Stadionu Narodowego oraz wielu innych pięknych miejsc.

Następnego dnia zdołaliśmy dotrzeć do siedziby WWSI jeszcze przed czasem i spokojnie zarejestrować swój udział
w konferencji. Jako że tematyka wystąpień była ściśle związana z naszymi zainteresowaniami, mieliśmy duże oczekiwania w stosunku do prelegentów. Spośród wszystkich prezentacji, ze względu na formę wystąpienia, na największe uznanie zdecydowanie zasłużyło „Data Quality Services w SQL Server 2012”. Oczywiście pozostałe prelekcje, tj. wprowadzenie do tematyki Business Intelligence, praktyczne zastosowanie modeli data mining’u w diagnozowaniu i monitorowaniu białaczki przy użyciu SQL Server 2008 R2, omówienie trybu tabelarycznego w Analysis Services 2012, przedstawienie usługi Service Broker w SQL Server 2008 R2 oraz omówienie zastosowania usługi Master Data Services – także były bardzo bogate merytorycznie i przedstawione przez profesjonalistów w interesujący dla słuchacza sposób.

Po zakończeniu konferencji, z zaspokojonym głodem (wiedzy oczywiście :)) udaliśmy się w podróż powrotną do Katowic. Miejmy nadzieję, że następna relacja już w przyszłym roku :).

Dodaj komentarz