Kategorie:

Katedra Systemów i Usług Informatycznych Uniwersytetu w Bambergu (Niemcy) zaprosiła JCommerce w kwietniu 2012 do projektu badawczego, mającego za zadanie zbadanie czynników sukcesu relacji między firmami Europy Środkowowschodniej i Zachodniej współpracującymi w zakresie usług outsourcingu IT.

Celem projektu jest pozyskanie informacji, jakie konkretne wyzwania (np. komunikacja, transfer wiedzy, różnice kulturowe, odległość geograficzna) powstają we wzajemnych stosunkach między stronami i jak za pomocą odpowiednich środków zarządczych im sprostać.

W pierwszej fazie pracownicy Uniwersytetu przeprowadzają studia przypadku u wschodnioeuropejskich usługodawców IT i ich klientów w Europie Zachodniej. Studia przypadków koncentrują się na różnych aspektach outsourcingowych (od wsparcia infrastruktury do rozwoju oprogramowania) i badają poszczególne projekty outsourcingowe. W spotkaniach/wywiadach biorą udział zarówno dostawcy usług IT, jak i klienci, po to by uzyskać jak najbardziej kompleksowy obraz. Rezultatem badań, które zakończą się pod koniec bieżącego roku będzie benchmarking w zakresie indywidualnej analizy porównawczej.

29 maja JCommerce miała przyjemność gościć trzech przedstawicieli Uniwersytetu (m.in. Asystenta Profesora Katedry oraz Doktora Nauk Informatycznych). Pod lupę poszedł aktualnie realizowany projekt dla klienta belgijskiego – 6 osób bezpośrednio w niego zaangażowanych (business manager, project manager, techniczni liderzy zespołów, programiści Java i Android) odpowiadało na liczne pytania pracowników uczelni. Niebawem podobne spotkanie przeprowadzone zostanie z naszym kontrahentem w Belgii, co pozwoli poznać aspekty współpracy od strony klienta (podobna struktura organizacyjna – business manager, techniczni liderzy zespołów).

Sesja audytowa zakończyła się wstępnym podsumowaniem, w wyniku którego w opinii audytujących spójność naszego zespołu w kontekście realizowanego projektu wypada na poziomie 80% (wywiad z każdym z audytowanych członków zespołu był prowadzony niezależnie, w sesjach 1,5 godzinnych co wpłynęło na wiarygodność i obiektywność oceny).

Wszelkie szczegółowe informacje na temat samego projektu i Uniwersytetu dostępne są na http://www.uni-bamberg.de/en/isdl/leistungen/research/outsourcing/nearshoring/, a o rezultatach całego projektu będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz